21. Festival prvih: RE:VIZIJA #4 – Jugoslovenski socijalizam i žensko pitanje na filmu

  • 50'
Loading Filmovi
  • Ovaj film je prošao.

21. Festival prvih: RE:VIZIJA #4 – Jugoslovenski socijalizam i žensko pitanje na filmu

Provođenjem formalne i diskurzivne analize filmskog materijala i jezika, predavanja-performansi umetničkog dua Doplgenger kreiranjem filmsko-montažnih nizova izvode i iščitavaju blokove slika jugoslavenske kinematografije kao dokumente i projekcije socijalističkog društva. Performativno predavanje Doplgengera ukazuje na napuštanje ideje ženske emancipacije, koja je prisutna u filmovima do početka šezdesetih, i na sve prisutniju retradicionalizaciju društva.

Program financijski podržava Zaklada Kultura nova u okviru projekta Mreža izvedbenih umjetnosti 2023.

27 listopad
Datum: 27.10.2023.
Vrijeme: 19:00 - 20:00

Dokukino KIC

Preradovićeva 5