Demokracija za početnike

Demokracija za početnike je novopokrenuti ciklus interaktivnih diskusija i projekcija dokumentarnih filmova s namjerom osvještavanja djece osnovnoškolske i srednjoškolske dobi o izazovima suvremenog društva, definiranja osnovnih pojmova i poticanja na otvoreno kritičko promišljanje i diskusiju.

Ovim programom želimo promovirati socijalno angažirani dokumentarni film koji će mladima jasnije predočiti ozbiljnije i osjetljivije teme te ih potaknuti da svoje stavove izraze javno u moderiranim diskusijama. Osim toga želimo potaknuti interes za dokumentarnim filmom kod mlade publike u kinu kao najprikladnijem mjestu za gledanje filmova.

Program organiziramo u suradnji s Hrvatskim debatnim društvom. 

Kroz niz filmskih projekcija popraćenih raspravama te intenzivne edukativne radionice polaznici savladavaju osnove filmskog stvaralaštva i povećavaju svoje znanje o aktualnim društvenim temama. Navedenim aktivnostima dolazi do stvaranja slobodnog i neformalnog prostora za razgovor, suočavanje i analizu društvenih tabua, problema i pitanja s kojima se mladi susreću. Kombiniranjem angažiranih dokumentarnih filmova, otvorene diskusije, a na kraju svakog susreta i malih kreativnih radionica, osnažujemo mlade ljude na otvorenost, promišljanje i odgovornost prema okolini.