Demokracija za početnike

Demokracija za početnike je novopokrenuti ciklus interaktivnih diskusija i projekcija dokumentarnih filmova s namjerom osvještavanja djece srednjoškolske dobi o izazovima suvremenog društva, definiranja osnovnih pojmova i poticanja na otvoreno kritičko promišljanje i diskusiju.

Ovim programom želimo promovirati socijalno angažirani dokumentarni film koji će mladima jasnije predočiti ozbiljnije i osjetljivije teme te ih potaknuti da svoje stavove izraze javno u moderiranim diskusijama. Osim toga želimo potaknuti interes za dokumentarnim filmom kod mlade publike u kinu kao najprikladnijem mjestu za gledanje filmova.

Program organiziramo u suradnji s Hrvatskim debatnim društvom i grupom Direktna demokracija.