14. SFF: Politička ekonomija digitalnih monopola: proturječja i alternative komodifikaciji podataka (predstavljanje knjige)

Loading Filmovi
  • Ovaj film je prošao.

14. SFF: Politička ekonomija digitalnih monopola: proturječja i alternative komodifikaciji podataka (predstavljanje knjige)

Digitalne platforme u središtu su pozornosti znanstvenika, političara, regulatora i šire javnosti zbog njihova ogromnog ali većinom netransparentnog utjecaja na društvo i ekonomiju. Razvijajući i primjenjujući analizu društvenih i vrijednosnih oblika (social formvalue-form), autori se kritički osvrću na mainstream teorijske pristupe i analize, ukazujući na analitičku potrebu da se platforme poput Googlea i Facebooka promisle u kontekstu njihova profitnog usmjerenja i tokova novca generiranog oglašavanjem i komodifikacijom korisničkih podataka. Promatrajući proizvodnju i cirkulaciju bogatstva na digitalnim platformama kao jedan sustav, ističe se da proizvode digitalnih platformi treba razumjeti kao skup raznolikih društvenih oblika koje oblikuju kapital (roba i njene varijacije) i javne investicije (javno bogatstvo, npr. Copyleft Free Software, javno financirana znanost i istraživanje i sl.). Regulacija proizvodnje, financijskih tržišta i monopola kritički se promatra pomoću empirijske analize GAFAM kompanija, Googleovih godišnjih financijskih izvještaja te Googleovih i Facebookovih udjela u tržištima digitalnog oglašavanja. U knjizi se raspravlja o proturječnostima kapitalističkog načina proizvodnje, ograničenjima inicijativa za reformu platformi te o proizvodnji javnog bogatstva kao alternativi kapitalu i robnim društvenim oblicima proizvoda.

Ursula Huws – gostujuća komentatorica (uključivanje preko ZOOM-a)

Ursula Huws, feministička politička ekonomistkinja i direktorica Nacionalnog instituta za društvenu analitiku i ekonomska istraživanja u Velikoj Britaniji. Bila je dugogodišnja profesorica rada i globalizacije na Sveučilištu u Hertfordshireu, profesorica Međunarodnih studija rada na Londonskom Metropolitan sveučilištu. Istražuje ekonomske i društvene učinke tehnoloških promjena, restrukturiranje zapošljavanja i promjenjive globalne podjele rada od 1970-ih naovamo te je provela opsežno istraživanje o radu u platformskim ekonomijama diljem Europe od 2015. do 2021. godine. Uređuje znanstveni časopis Work Organisation, Labour and Globalisation, kojeg je pokrenula 2006. godine.

Moderira: Katarina Peović

15 listopad
Datum: 15.10.2021.
Vrijeme: 18:00 - 19:30

Dokukino KIC

Preradovićeva 5