Views Navigation

Film Views Navigation

Danas

Mala Palestina (Dnevnik opsade) uz popratni razgovor

Dokukino KIC Preradovićeva 5

Nakon revolucije u Siriji Al-Assadov režim opkolio je okrug Yarmouk, najveći palestinski izbjeglički kamp na svijetu. Yarmouk je odsječen od ostatka svijeta, a redatelj bilježi neuništivu hrabrost naroda pod opsadom.

€3