Views Navigation

Film Views Navigation

Danas

Položaj žena u Iranu: razgovor i projekcija Nazarbazi & San o svili

Dokukino KIC Preradovićeva 5

Razgovor o položaju žena u teokratskom Iranu te aktualnim prosvjedima u kojima su se žene istaknule kao predvodnice dok je već od prvih dana slogan „žena, život sloboda!“ postao dominantan poklič cijelog antirežimskog pokreta uz posebne projekcije Nazarbazi i San o svili.