Views Navigation

Film Views Navigation

Danas

Psiha

Dokukino KIC Preradovićeva 5

Film promatra kompleksan svijet u dispanderskoj mentalnoj klinici Chorale Okayama u Japanu; isprepleten između pacijenata, doktora, volontera i društva.

Zero

Dokukino KIC Preradovićeva 5

Psihijatar Masatomo Yamamoto iz Sodine Psihe (2008) čitav je život posvetio svojim pacijentima, a sada je u 9. desetljeću života trenutak da se od njih oprosti.