17. SF: Stefanie Hürtgen: Ekološka narav klasnog antagonizma

Loading Filmovi

17. SF: Stefanie Hürtgen: Ekološka narav klasnog antagonizma

Klasne kontradikcije moramo razmatrati kvalitativno, odnosno socio-ekološki, što je važno zbog triju razloga: prvo, kako ne bismo pogrešno tumačili Marxa kao alternativnog ekonomskog teoretičara. Drugo, samo pomoću kvalitativnog koncepta klase možemo identificirati borbe kao borbe oko sadržaja rada i statusa radnika i radnica kao živućih individualnih subjekata u radnom procesu. Treće, služeći se kvalitativnim konceptom klase, radničke borbe možemo sagledati kao socio-ekološke borbe te uspostaviti vezu između borbi unutar i izvan radnog mjesta.

moderira: Martin Beroš

 

Stefanie Hürtgen je izvanredna profesorica geografije i sociologije na Sveučilištu u Salzburgu te stalna suradnica na Frankfurtskom institutu za društvena istraživanja. Središnje teme njezinih istraživanja su transnacionalne geografije rada te odnos između rada, ekologije i samoosnaživanja. Članica je znanstvenog savjetodavnog odbora  Fondacije Rosa Luxemburg te Međunarodne konferencije o radnoj i društvenoj povijesti.

27 svibanj
Datum: 27.5.2024.
Vrijeme: 19:45 - 21:00

Dokukino KIC

Preradovićeva 5

+ Google Map